THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG 6 NĂM 2017
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 26/06/2017 tới ngày 30/06/2017

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
 
Y tế Học đường
(Đã ký)
B

THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG  6  NĂM 2017
Dành cho bé dưới 3 tuổi
Từ ngày 26/06/2017 tới ngày 30/06/2017

menu

Trường mầm non
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
 
Y tế Học đường
(Đã ký)