Trường Mầm non thị trấn Kiên Lương được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 1997 theo quyết định số 530/QĐ-TC ngày 17 tháng 11 năm 1997 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Tiên quản lý. Khi mới thành lập trường chưa có cơ sở vật chất mà được tổ chức hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ bằng các phòng học cũ mượn tạm của trường Tiểu học thị trấn Kiên Lương 1. Đến tháng 9 năm 2000 được đổi hình thức hoạt động sang bán công với tên gọi là trường mầm non bán công Kiên Lương trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương, theo Quyết định số 287/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2000 của UBND huyện Kiên Lương tại địa chỉ 07 Trương Công Định- khu phố Cư Xá Mới thị trấn Kiên Lương- huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang trên diện tích đất 5.832,7 m2. Tháng 6 năm 2005 trường đổi tên thành trường mầm non bán công thị trấn Kiên Lương trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương theo Quyết định số 66/QĐ-TC ngày 6 tháng 6 năm 2005 của UBND huyện Kiên Lương. Tháng 6 năm 2009 một lần nữa trường lại được chuyển đổi từ loại hình trường bán công thành trường mầm non công lập và mang tên trường mầm non thị trấn Kiên Lương cho đến nay.