Trường có diện tích, khuôn viên và các công trình đảm bảo yêu cầu về thiết kế theo quy định của Điều lệ trường mầm non; có sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi, phòng sinh hoạt chung cũng là phòng ngủ, phòng ăn của trẻ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu. Khối phòng hành chính quản trị phòng giáo dục nghệ thuật, nhà vệ sinh, bếp ăn  theo quy định của Điều lệ trường mầm non; Có đủ các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định về Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành