Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: KP Cư Xá Mới , TT Kiên Lương, Kiên Lương
Điện thoại: 0297 3856139
Hotline: 0868568261
 • Phạm Thị Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ- hiệu trưởng quản lý chung, quản lý công tác  tổ chức cán bộ và công tác tài chính.

 • Trần Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng phụ trách  chuyên môn nhóm trẻ, mẫu giáo 3-4 tuổi, 4-5 tuổi

 • Phạm Thị Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ mẫu giáo 5-6 tuổi và phụ trách công tác nuôi trẻ.

 • Trần Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ chuyên môn mẫu giáo 5-6 tuổi

 • Đặng Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   0946066722
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo dạy tiếng Anh- Tổ trưởng tỗ chuyên môn khối mẫu giáo 5-6 tuổi

 • Trương Thị Thúy Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MG 3T,4T
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo dạy  trẻ mầm non- Tổ trưởng tổ chuyên môn khối mẫu giáo 3-4 tuổi; 4-5 tuổi và nhà trẻ

 • Nguyễn Thị Ánh Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non